Prace licencjackie, doktorskie i inne - obrona

Wiadomo, że na studiach nadchodzi zawsze taki dzień, kiedy to bronimy nasze prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie. Naturalnie do obrony tej należy się odpowiednio przygotować.

Przede wszystkim musimy dokładnie znać treść naszej pracy dyplomowej. Wszelkie prace licencjackie, magisterskie lub doktoranckie warto przeczytać raz jeszcze przed obroną. konieczne jest także zapoznanie się z różnymi opracowania dziedzin pokrewnych. Oczywiście w przypadku obrony pacy licencjackiej zakres tematyczny jest bez porównania węższy niż jest to na obronie doktoratu.

Przed obroną doktoratu należy zdać pozytywnie wszystkie egzaminy. Dopiero wtedy dochodzi do obrony, podczas której obecna jest publiczność. Jest zatem zupełnie inaczej niż wtedy, gdy bronione jest np. magisterium.

W części wstępnej przyszły doktor wygłasza niezbyt długi referat, w którym opisuje proces badawczy. Następnie pokrótce streszcza swoja pracę. Dopiero po tych dwóch elementach komisja zaczyna zadawać konkretne pytania. Pamiętajmy, że obrona doktoratu jest publiczna - pytania mogą również paść z publiczności. Trzeba zatem dobrze przygotować się merytorycznie. Dopiero po tym, jak doktorant udzieli odpowiedzi na zadane pytania, ogłaszana jest ostateczna decyzja komisji.

ADV

   biologiczne.com