Egzamin dojrzałości jest przepustką na studia i do dorosłości

Każdy z młodych ludzi na drodze swojej edukacji musi przejść egzamin dojrzałości. Nazwa może i jest bardzo zobowiązująca, jednak oznacza nic innego, niż maturę. Dzięki niemu zatem otrzymamy przepustkę do dalszej nauki oraz zrobimy pierwszy krok w kierunku dorosłości.

Egzamin maturalny jest niczym innym, niż sprawdzeniem wiedzy, którą dana osoba uzyskała przez całą naukę w liceum, czy technikum. Przygotowania do niego są zatem nie tylko czasochłonne, ale i pracochłonne. Osoby, które poważnie podchodzą do swojej przyszłości, potrafią poprzedzić pozytywny wynik matury wieloma miesiącami wyrzeczeń i nauki. Pomocnym organem staje się także szkoła. W ostatniej klasie liceum, czy technikum organizowane są bowiem specjalne zajęcia fakultetowe z danych przedmiotów.

Jeszcze kilka lat temu matura podzielona była na część ustną i pisemną. Taki podział obowiązywał w przypadku każdego z wybranych przedmiotów. Co więcej, obowiązkiem było zdanie egzaminu z języka polskiego, matematyki i wybranego przedmiotu. Pozytywny wynik matury był przepustką do zdobycia wykształcenia wyższego. Aby jednak dostać się na uczelnię należało przejść jeszcze specjalną rekrutację na studia i tym samym napisać egzamin wstępny.

Zasady egzaminu dojrzałości nieco jednak zmieniły się. Mianowicie nadal język polski i matematyka są obowiązkowe, jednak teraz także musimy zostać przeegzaminowani z jednego języka obcego. Oprócz tych przedmiotów możemy sobie wybrać jeszcze kilka dodatkowych. Egzamin ustany w przypadku tzw. nowej matury obowiązuje tylko język polski i języki obce. Co więcej, zdawać możemy na podstawie dwóch poziomów. Pierwszy, to podstawowy, a drugi, rozszerzony.

W przypadku nowego egzaminu dojrzałości zmieniły się również zasady rekrutacji na studia. Teraz wyniki matury są wiążące i nie musimy zdawać egzaminów wstępnych. Jedynym wyjątkiem jest zgoda Ministerstwa Edukacji na test ze znajomości zagadnień związanych z tematyką studiów. W dzisiejszych czasach znaczenia nabrały nie tylko wybierane przedmioty, ale także procentowa ocena z egzaminu.

ADV

   biologiczne.com