Prace magisterskie z tabelami i wykresami. Zalety Worda.

Praca magisterska zawierająca jedynie sam tekst, mimo, iż byłaby naprawdę wspaniałą rozprawą merytoryczną, i tak będzie wybrakowana. Prace magisterskie wymagają zadania sobie dodatkowego trudu zebrania na przykład dokumentacji zdjęciowej, rysunków, wykonania wykresów czy tabel.

Dysponując liczbą informacjami, opłaciłoby

O wiele bardziej cenne są tabele, które nie są przytoczoną kopią z bibliografii, a są faktycznym dziełem autora. Zawsze należy dążyć do tego by spróbować samemu w pracy magisterskiej skomponować jakąś ciekawą tabelę. Dysponując wieloma informacjami, warto jakieś dane liczbowe umieścić w tabeli i jeszcze do tego dołożyć wykres, który będzie inwencją twórczą, nie skopiowaną znikąd.

Zrealizowanie tabeli, diagramy, dylematem

Wielu pracom magisterskim brakuje takich świeżych, autorskich pomysłów, i to jest główny problem. Samo wykonanie tabeli, wykresy, problemem już nie jest, od kiedy posiadamy takie narzędzie do pracy jakim jest program Word. Tutaj jak na tacy mamy podane budowanie tabel, które można modyfikować na kilka różnych sposobów, możemy też dowolnie wstawiać kolorowe wykresy w różnych postacią. warto korzystać z tego dobrodziejstwa.

Pola tabeli mamy opcję modyfikować przesuwają ramki

Aby wstawić tabelę wystarczy odszukać zakładki "Wstaw", a następnie "Wstaw tabelę". W oknie dialogowym możemy określić ilość kolumn i wierszy i wpisać wartości ręcznie, albo też zdać się na szablon i zaznaczyć na miniaturze tabeli ile pól jest nam potrzebnych. Same pola tabeli możemy modyfikować przesuwają ramki za pomocą myszki. Jednak poleca się wpisywanie wartości tabeli, jako czynność pewniejsza, dokładniejsza.

ADV

   biologiczne.com