Prace magisterskie w języku obcym a szanse na pracę za granicą

Praca za granicą jest bardzo kuszącą propozycją dla wielu studentów w Polsce. Zachęcające są przede wszystkim wysokie zarobki oraz prestiż związany z możliwością pracy w inny kraju. Z uwagi na te okoliczności bardzo wielu studentów decyduje się na pisanie prac magisterskich w języku obcym oraz w języku polskim.

Każdy student, który nosi się z takim zamiarem musi koniecznie powiadomić o tym dziekanat. Prace magisterskie pisze się najpierw w języku polskim a następnie taka praca mgr jest tłumaczona lub pisana w innym języku. Zaś dopiero kiedy uda się ukończyć pisanie polskiej wersji przystępuje się do wykonania tłumaczenia. Trzeba pamiętać o tym, aby wybrać temat, który pozwoli na znalezienie jak największej ilości danych.

One zdecydowanie podniosą wartość pracy i znacznie ułatwią wykonanie tłumaczenia. Prace dwujęzyczne są oceniane według tych samych kryteriów, co prace magisterskie pisane tylko w języku obcym. Również muszą się składać ze wstępu, rozwinięcia oraz z zakończenia.

Konieczne jest umieszczenie bibliografii, wykazu rysunków, spisu tabeli. Cytaty muszą być wyraźnie zaznaczone. Koniecznie należy podkreślić, z jakiej publikacji się korzystało i z czego pochodzi dane zdanie. Do tego celu używa się przypisów.

ADV

   biologiczne.com