Prace magisterskie początkiem do obrony prac doktorskich

Prace magisterskie pisze się w celu zdobycia stopnia naukowego, jakim jest tytuł magistra. Odpowiednio napisana praca może być przykładem rzetelnego podejścia do nauki i przygotowaniem do dalszego spinania się po szczeblach naukowych. Dzięki zaliczeniu pracy dyplomowej, jaką jest magisterka, student ma możliwość kontynuowania nauki i starania się o tytuł doktora. Obok wytężonej nauki musi on jednak obronić prowadzony swój własny przewód doktorski.

Obrona pracy doktorskiej polega na ustnym przekazaniu całej wiedzy teoretycznej, jaką posiada student w danym temacie, poruszanym w jego przewodzie doktorskim. Prace magisterskie mogą być pomocne w zdobyciu takiej wiedzy, która właśnie podczas doktoratu zostanie użyta. Przygotowując się do pracy doktorskiej należy nabrać umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, przekazywania informacji dla zgromadzonych na jej obronie osób oraz szczegółowo znać temat.

Przede wszystkim należy zgłębić dokładnie omawiane zagadnienie, ponieważ trzeba wiedzieć o czym się pisze. Często pisane prace magisterskie są początkiem tematu, który pojawia się w późniejszym czasie w wywodach prac doktorskich. W ich przygotowaniach ogromną rolę odgrywa rola promotora - osoby nadzorującej studenta i oceniającej jego poczynania. Jest to osoba pokazująca właściwy kierunek do zdobycia danego stopnia naukowego.

Poza tym obrona pracy doktorskiej przebiega wśród osób, która mogą po skończonym przez studenta wywodzie słownym, zadawać mu pytania dotyczące omawianego zagadnienia. W takich momentach absolwent powinien wykazać się wiedzą i zrozumieniem tematu. Wymaga to jednak zebrania dużej ilości materiałów do pracy oraz nauczenia się ich.

ADV

   biologiczne.com