Co zrobić, aby prace magisterskie zostały dobrze ocenione?

Każdy ambitny uczeń, począwszy od szkoły podstawowej, dba o to, by mieć jak najlepsze oceny. Czasem dochodzi do tego rywalizacja z kolegami i koleżankami, walka o pierwsze miejsce w klasie czy w szkole, nagrodę lub świadectwo z czerwonym paskiem. Wraz z wiekiem, większość uczniów traci zapał do nauki, stawiając ponad nią inne rozrywki.

Chęć uzyskania jak najlepszych ocen powraca jeszcze przy okazji matury, bo większości licealistów zależy na tym, aby dostać się na dobre studia, najlepiej dzienne, na państwowej uczelni gdyż jest to nie tylko duży prestiż, lecz także możliwość studiowania bez opłat za czesne.

Na studiach uzyskanie najlepszych ocen zostaje zastąpione przez marzenia o tym, by w ogóle egzamin zaliczyć. Na studiach sesja jest dużo trudniejsza niż zwykła klasówka w szkole i nie ogranicza się zazwyczaj do jednego egzaminu. Często do przyswojenia są stosy materiałów z różnych przedmiotów. Każdy wykładowca, uważając swój przedmiot za najważniejszy, wymaga coraz więcej. W rezultacie, w czasie sesji, życie studenckie właściwie nie istnieje, a biblioteki pękają w szwach od poszukujących wiedzy studentów.

Dobre oceny znów stają się ważne przy okazji pisania i obrony pracy dyplomowej. Od pewnego czasu studenci, liczący na tytuł magistra, takich prac muszą napisać dwie. Najpierw, na trzecim roku pojawia się konieczność napisania pracy licencjackiej. Po pomyślnej jej obronie pojawia się konieczność zapisania się na studia magisterskie, gdzie przez kolejne dwa lata przygotowuje się następna rozprawę. Tym razem jest nią praca magisterska, która uprawnia do pisania przed swoim nazwiskiem tytułu magistra.

Prace magisterskie są dużo bardziej zaawansowane naukowo od prac licencjackich, w związku z czym wymagają poświęcenia im dużo więcej czasu i energii. Na każdym kierunku zawsze jest pewna grupa studentów, którzy liczą na możliwość kontynuowania kariery naukowej. Takie osoby chcą związać swoją przyszłość z uczelnią, dlatego tym bardziej starają się, by ich prace magisterskie zdobyły uznanie.

Co powinna zawierać taka praca magisterska, aby została wysoko oceniona? Warto wiedzieć, że pisanie takiej pracy nie jest tym samym, co tworzenie pracy zaliczeniowej czy wypracowania w szkole. W tym przypadku bowiem trzeba wykazać się wiedzą, która wykracza poza program nauczania. Należy dotrzeć samodzielnie do ciekawych materiałów i naukowo je opracować.

Prace czysto teoretyczne muszą opierać się na bogatej podstawie źródłowej, powinny więc odwoływać się do badań innych badaczy, ich publikacji książkowych i czasopiśmiennych. Często rodzi to pewne trudności z dotarciem do nich. Jak więc znaleźć potrzebne materiały? Dobrze jest poprosić o wskazówki promotora, choć nie jest to jedyny sposób na zgromadzenie potrzebnych źródeł. Dobrym sposobem jest też przyglądanie się przypisom w innych książkach. Rozmaici badacze także odwołują się do wiedzy swoich poprzedników, co może być także wskazówką dla studenta.

Zazwyczaj studenci opuszczają czytanie przypisów, kiedy zapoznają się z wiedza dostępną w danej książce. Okazuje się jednak, że takie przypisy mogą się często okazać pomocne, gdyż podają pewne tropy, które mogą pomóc studentowi w napisaniu ciekawej i dobrze analizującej zagadnienie pracy.

Na ocenę końcową pracy może mieć wpływ wiele szczegółów. Jeśli chcemy się dowiedzieć, jakie elementy powinny się znaleźć obowiązkowo w każdej pracy, możemy poczytać internetowe fora, na których studenci i absolwenci wymieniają się wskazówkami, dotyczącymi pisania prac.

ADV

   biologiczne.com