Prace magisterskie ze spisami tabel oraz rysunków

Od momentu, gdy prace magisterskie pisane są za pomocą edytorów tekstu, korzysta się wielu udogodnień ofiarnych przez te programy. Mamy tu na przykład czasem konieczność wstawiania w naszym tekście wielu tabel i rysunków. Po zakończeniu takiej pracy może się okazać, że jest ich kilkadziesiąt.

Co więc zrobić, aby w szybki sposób zarówno autor jak też czytelnik mógł przeskakiwać pomiędzy tymi rysunkami. Otóż warto zrobić tu spis treści, któremu będzie nadane hiperłącze. Dzięki tej ostatniej opcji jednym kliknięciem znajdziemy się w żądanym miejscu.

To co jest konieczne to wejście w zakładkę wordowską wstaw, jaka znajduje się po lewej stronie naszego ekranu w górnym rogu. Potem wybieramy zakładkę odwołanie. Ta ostatnia rozwija się nam kilka następnych. My wchodzimy w indeksy i spisy. Pojawiające się okno dialogowe oferuje nam następne zakładki które możemy zastosować pisząc pracę magisterską.

To co nas tu interesuje to spis ilustracji. Na tym kończy się cały zabieg, jaki czyni nasze prace magisterskie bardziej estetycznymi i uporządkowanymi. Dzięki tym aspektom nasz trud będzie też na pewno bardziej brany pod uwagę przez promotora, recenzenta oraz przewodniczącego komisji.

ADV

   biologiczne.com