Prace licencjackie i magisterskie a osoba promotora

Jednostka ta wypełniać winna ok kilkanaście

Prace licencjackie, podobnie jak i późniejsze prace magisterskie, pisane są zawsze pod opieką odpowiedzialnego za nie promotora. Osoba ta spełniać powinna kilkanaście ról, z czego najważniejszą jest po prostu pomoc studentowi w tworzeniu pracy na różnych jej etapach. Często jednak zdarza się, że źle dobrany promotor może być klęską dla każdej pracy dyplomowej.

Wtenczas istnieje system dwuetapowy - licencjatu

Trzeba pamiętać o tym, że od chili wejścia w życie systemu bolońskiego również w Polsce, wiele osób z niego korzysta, szczególnie jeśli chodzi o studia na uczelniach nie związanych z naukami ścisłymi. Wówczas bowiem występuje system dwuetapowy - licencjatu i magisterium. Oba te etapy kończone są egzaminami - obroną pracy licencjackiej oraz magisterskiej. Wszystkie te prace powinny być pisane pod opieką promotora.

Naprawdę znacząca kwestia - dokładnie

Dobry promotor może być ogromną pomocą dla studenta, szczególnie na etapie pisania pracy licencjackiej - tutaj bowiem okazuje się, że student ma najwięcej problemów, ponieważ nie posiada odpowiedniego doświadczenia, aby taką pracę tworzyć. Jest to bardzo ważna sprawa - właśnie w tej kwestii promotor może pomóc, na przykład podpowiadając, w jakich etapach należy pisać daną pracę.

Posiada celu wstawiać

Jak widać, dobry promotor zawsze się przydaje - podpowie nie tylko, jak pisać pracę, ale również z jakich źródeł korzystać czy co w pracy poprawić. Ma on również za zadanie wstawiać się za nami przy komisji obrony pracy, co jest bardzo ważne, bo nieraz studenci zaczynają się bardzo obawiać tego rodzaju egzaminów. Dobrze jest więc odpowiednio wybrać promotora, aby potem tego nie żałować.

ADV

   biologiczne.com