Prace licencjackie a kontrola promotora

Wiadomo, że prace licencjackie piszemy pod kontrolą promotora. To właśnie on ma za zadanie podpowiedzieć nam, w jaki sposób ująć wybrany temat pracy, w jaki sposób korzystać ze źródeł itd. Jak widać, kontrola promotora jest sprawą bardzo istotną, bowiem może on skutecznie zapobiec popełnieniu plagiat przez studenta, który np. nie potrafi umiejętnie korzystać z opracowań naukowych.

Przede wszystkim promotor pracy licencjackiej powinien już na pierwszym seminarium wytłumaczyć dokładnie, jak należy cytować oraz w jaki sposób powoływać się na innych autorów. Dzięki temu osoba pisząca pracę licencjacką będzie mieć pewność co do właściwego cytowania oraz sposobu informacji, skąd np. zaczerpnęliśmy dane informacje.

Promotor powinien również wyjaśnić, jakie pozycje powinny znaleźć się w bibliografii naszej pracy licencjackiej. Rzecz w tym, że umieszczamy w niej nie tylko te prace, z których np. coś zacytowaliśmy, ale także wszystkie opracowania, które okazały się przydatne w zrozumieniu danego zagadnienia.

Rola promotora podczas tworzenia pracy licencjackiej jest bardzo ważna. Nie tylko stanowi on wsparcie dla studenta, ale także, jeśli tylko rzetelnie wytłumaczy wszystkie omówione wyżej zagadnienia, możemy uznać, że jego praca polega na podejmowaniu skutecznych kroków antyplagiatowych.

ADV

   biologiczne.com