Prace licencjackie w porównaniu do pracy doktorskiej.

Trzeci poziom studiów, którym są studia doktorskie, wymaga nie lada nakładu pracy. Nie chodzi już nawet o prowadzenie doświadczeń oraz konkretnych badań, ale także o napisanie pracy doktorskiej, co często jest bardzo trudno. Prace licencjackie przy nich to naprawdę coś prostego. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę tematykę oraz źródła wiedzy, z których możemy korzystać.

Nie bez znaczenia jest fakt, że na prace licencjackie decyduje się tak duża ilość osób, natomiast studia doktorskie to już tylko nieliczni. Największą trudnością w pracach doktorskich jest aspekt, że powinna ona coś wnosić nowego do świata nauki. Tym samym musi opierać się na samodzielnie przeprowadzonych badaniach. Student aspirujący na ten tytuł naukowy musi doszukać się jakichś innowacyjnych hipotez, nad którymi dotychczas niewielu się zastanawiało.

Jednak własne doświadczenia to wciąż jeszcze nie wszystko. Praca doktorska powinna opiera się na ówczesnej wiedzy z danej dziedziny i odnosić się do niej. Student powinien wykazać się doskonałą znajomością podejmowanego tematu. W tej kwestii może on skorzystać z publikacji, którą ma się stać tak zwana lista filadelfijska.

Lista filadelfijska może odegrać kluczową rolę w pisaniu pracy doktorskiej. Jest ona listą najbardziej interesujących i wartościowych publikacji dotyczących danego zagadnienia. Co ważne jest ona stale aktualizowana, tak by każdy mógł poznać źródła informacji, które zasługują na największą uwagę.

Jak widać praca licencjacka nie jest niczym trudnym w porównaniu do pracy doktorskiej. Przekonali się o tym już szczególnie Ci, którzy mogą pochwalić się tym tytułem naukowym, które gwarantują studia trzeciego stopnia.

ADV

   biologiczne.com