Prace licencjackie - pomoc w programie Word lub w witrynie Microsoft

W dzisiejszych czasach nikt już nie wyobraża sobie pisania pracy licencjackiej czy innej pracy dyplomowej na maszynie do pisania. Komputeryzacja świata jest znacznym ułatwieniem dla biznesu, a naszym codziennym życiu, a także w pisaniu prac licencjackich.

Prace licencjackie dzisiaj tworzy się głównie przy użyciu programu Word. To najpopularniejszy program do edycji tekstu na świecie. Z oprogramowaniem Microsoft Office spotkamy się w biurach, firmach i instytucjach różnego typu. Program Word daje bowiem wiele możliwości szybkiej i wygodnej edycji tekstu.

Obsługa programu jest w dużej mierze intuicyjna. Dostępne w tym edytorze tekstu funkcje przyczyniają się z znaczny sposób do łatwiejszego tworzenia dokumentu tekstowego i oszczędności czasu, ponieważ wiele funkcji w programie Word pozwala na automatyczne wykonywanie danych czynności, jak choćby tworzenie spisu treści czy przypisów.

W utworzonym w programie Word dokumencie tekstowym również nawigacja po nim jest znacznie łatwiejsza. Nie przysparza kłopotów również dokonywanie poprawek i zmian w tekście.

Program Word jest tak przyjazny dla swoich użytkowników również z innych powodów. W razie niejasności czy problemów można skorzystać z opcji pomocy, która dostępna jest w programie lub w witrynie Microsoft.

Pomoc ta okazuje się niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy z danej funkcji będziemy korzystać po raz pierwszy i nie za bardzo orientujemy się, jak daną czynność wykonać. w okienku pomocy otrzymamy dokładny opis krok po kroku jak wykonać daną czynność. Taka pomoc jest więc nieoceniona i niezwykle przydatna. Dzięki temu obsługa programu Word nie przysparza żadnych problemów.

ADV

   biologiczne.com